ادکلن آرماند باسی، ادکلنی هم برای آقایان و هم برای بانوان

ادکلن آرماندباسی هم برای بانوان هم برای اقایان ارائه شده است. رایحه هایی که ادکلن آرماند باسی دارد برای ست کردن بسیار مناسب است و یک هماهنگی بسیار خوبی را می سازد. عطر آرماند باسی وقتی که فعالیت خود را از سال ۱۹۹۹ به صورت جدی شروع کرد توانست تا سال ۲۰۱۷ از ادکلن آرماند باسی ۱۹ عطر و ادکلن به جای بگذارد. عطر آرماند باسی دو نمونه معروف از خودش دارد که به آن عطر آرماندباسی این بلو و این رد گفته می شود. این دو عطر آرماند باسی دلیل اصلی معروفیت این برند بوده اند.

ادکلن آرماند باسی

Leave a comment ?

۰ Comments.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>